Het onderwerp

Beschrijving : Arabisch moet 'volwaardig' vak worden

Uit onderzoek blijkt dat het imago van de 'arbeiderstaal van allochtonen' slecht is. Arabisch als vak op de middelbare school.

Uit onderzoek blijkt dat het imago van de 'arbeiderstaal van allochtonen' slecht is. Arabisch als vak op de middelbare school.
Wat moet je toch met die rare sliertjes op papier?, vroeg een leraar aan Fatima Eladik. Eladik beklaagde zich bij hem omdat de school vergeten was het vak Arabisch in te roosteren. Zowel het een als het ander is volgens haar tekenend voor de manier waarop er tegen deze taalles wordt aangekeken.
Arabisch is tien jaar een keuzevak in het voortgezet onderwijs, maar er is weinig reden tot feest bij dit tweede lustrum. Arabisch als moderne vreemde taal wordt op 49 middelbare scholen gegeven, terwijl er een kleine 700 scholen zijn met leerlingen van Mediterrane afkomst. Het ligt niet aan de leerlingen of hun ouders dat zo weinig schoolbesturen het in hun vakkenpakket aanbieden. Het imago van de 'arbeiderstaal van allochtonen' is slecht.
Dat is een van de conclusies uit een kleinschalig onderzoek naar de 'belemmeringen en de perspectieven van het Arabisch in het voortgezet onderwijs', gedaan in opdracht van het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiers (SMT). Het rapport 'Fata Morgana of volwaardig vak?' werd eergisteren aangeboden aan staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs).
De auteurs G. van Hooff en M. Ocak stellen dat schoolbesturen Arabisch zien als de taal van de Islam, een emancipatieremmende godsdienst, die je maar beter op afstand kunt houden. Leraren van andere keuzevakken als Duits of tekenen zien het als een bedreiging, en scholen zouden huiverig zijn om naar buiten te treden met een keuzevak Arabisch; dat maakt het gezicht van de school zwarter, aldus Van Hooff. Ook gebruiken scholen het argument dat het (hoog) Arabisch niet de moedertaal is van Marokkanen in Nederland die, meestal afkomstig uit het Rif-gebergte, Berbertalen spreken.
Het wordt kinderen en ouders vaak afgeraden om Arabisch te leren. 'Ze kunnen beter goed Nederlands leren' is het argument, net of het een het ander uitsluit, zegt Eladik, bij de presentatie aanwezig als onderwijsconsulente van de Marokkaanse Adviesraad voor Onderwijs. Het tegendeel is vaak waar. Dat Arabisch taalgebruik de integratie van tweede generatie-allochtonen zou belemmeren vindt ze een flauwekul-argument. Als je je interesseert voor je eigen taal en cultuur sluit je je toch niet automatisch af voor de Nederlandse samenleving?